ไวรัสโควิด-19 (หรือไวรัสโคโรนา) เป็นโรคซึ่งถูกระบุว่าเป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจที่แพร่ระบาดครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน

สื่อมวลชนระดับโลกต่างให้ความสนใจกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคมีความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด-19 รวมทั้งยังมีการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดพลาดเกี่ยวกับไวรัสเว็บไซต์นี้จึงจะนำเสนอข้อมูลที่ชัดเจนและอัพเดทเกี่ยวกับโรคดังกล่าว โดยอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อป้องกันความเชื่อและความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง และนำเสนอแนวทางการสังเกตและป้องกันโรคดังกล่าวที่ชัดเจน   อ่านเพิ่มเติม


ปัจจุบันเว็บไซต์ต่างๆ เต็มไปด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา เว็บไซต์นี้จึงจะนำเสนอข้อเท็จจริงต่างๆที่ได้รับการยืนยันแล้วจากนักวิชาการ องค์กรด้านการแพทย์ และรัฐบาล


เกตเวย์ของคุณไปยังข้อมูลตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการระบาดของโรค coronavirus


“ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาสำคัญที่เราจะทำความเข้าใจวิธีการแพร่กระจาย และความรุนแรงของโรค ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ถ้าหากโรคดังกล่าวแพร่กระจายไปยังประเทศต่างๆ”

ดร. Anne Schuchat รองผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ