มหาวิทยาลัย John Hopkins ได้จัดทำแผนที่ความร้อน (heat map) เพื่อช่วยรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โดยได้อัพเดทจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่ได้รับการยืนยันแล้วทั่วโลก

จากข้อมูลในเว็บไซต์ แผนที่ดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ และจีน คณะกรรมาธิการด้านสุขภาพแห่งชาติของจีน และเว็บไซต์ Dingxiangyuan ของจีนซึ่งรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ของรัฐบาลจีนแบบเกือบเรียลไทม์

แหล่งที่มา: มหาวิทยาลัย Johns Hopkins