Μύθος:Τα προϊόντα είναι αναποτελεσματικά ενάντια σε αυτό το στέλεχος του Κορωνοϊού και τίποτα δεν μπορεί να σας προστατεύσει.

Γεγονός: «Ο κόσμος εύλογα ανησυχεί για το νέο στέλεχος Κορωνοϊού και θέλει να καταλάβει τα βήματα που μπορεί να κάνει για να προστατευθεί καλύτερα. Είναι λάθος να ισχυριζόμαστε ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να γίνει από την άποψη αυτή, καθώς μπορούμε εύλογα να κάνουμε υποθέσεις βάσει προηγούμενης εμπειρίας.»

Επειδή πρόκειται για ένα νέο στέλεχος Κορωνοϊού, κανένα εμπορικό προϊόν δε έχει δοκιμαστεί ακόμα από καμία εταιρεία ως προς την αποτελεσματικότητα ενάντια σε αυτό το νέο στέλεχος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα αποδειχθούν αποτελεσματικά όταν οι εταιρείες είναι σε θέση να διεξάγουν τις κατάλληλες δοκιμές. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι δοκιμές αυτές, το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε ως άτομα είναι να στηριχτούμε στην αποδεδειγμένη υγιεινή των βέλτιστων πρακτικών, λαμβάνοντας συνετά μέτρα για τον μετριασμό του κινδύνου με βάση την εμπειρία από προηγούμενα στελέχη Κορωνοϊών και παρόμοιους ιούς. Από την οπτική αυτή, υπάρχουν προϊόντα που έχουν αποδείξει αποτελεσματικότητα έναντι παθογόνων της ίδιας οικογένειας με τον νέο ιό, όπως ο SARS και ο MERS. Με βάση τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας και τη γνώση για τον νέο ιό, θα περιμέναμε ότι τα ίδια μέτρα και προϊόντα θα ήταν αποτελεσματικοί ενάντια στο νέο στέλεχος. Η οριστική επιστημονική επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας μπορεί να παρασχεθεί μόνο μετά τη διεξαγωγή δοκιμών κατά της Covid-19 μετά την αποδέσμευση του στελέχους από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.»

Πηγή: Δρ. Bruce Charlesworth, Διευθύνων Ιατρικός Σύμβουλος - Relief, Hygiene and Wellness RB