ความเชื่อที่ว่า ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ไม่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และไม่มีสิ่งใดที่จะปกป้องคุณได้

ข้อเท็จจริง: “เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ที่ประชาชนจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่และต้องการที่จะรู้วิธีที่ดีที่สุดที่จะใช้ป้องกันตนเอง มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่กล่าวว่า ไม่มีสิ่งใดที่จะปกป้องคุณได้ เนื่องจากมีเหตุผลเพียงพอที่เราจะตั้งข้อสันนิษฐานโดยอ้างอิงจากประสบการณ์ที่ผ่านมา”

เนื่องจากไวรัสโคโรนาชนิดนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่ จึงยังไม่มีผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ใดที่ได้รับการพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพในการต่อต้านวัสสายพันธุ์ใหม่นี้ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า ผลิตภัณฑ์จะไม่ได้ถูกพิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพเมื่อบริษัทต่าง ๆ อยู่ในสถานะที่สามารถดำเนินการทดสอบที่เหมาะสมได้ จนกว่าจะมีการทดสอบเสร็จสิ้น สิ่งที่ดีที่สุดที่คนทั่วไปสามารถกระทำได้ คือ การพึ่งวิธีปฏิบัติทางสุขอนามัยที่เคยพิสูจน์แล้ว และทำตามขั้นตอนในการลดความเสี่ยงจากประสบการณ์ที่มีต่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์อื่นและไวรัสชนิดอื่นในอดีต ตามแนวคิดนี้ มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่เคยสาธิตถึงประสิทธิภาพในการต้านเชื้อโรคในตระกูลเดียวกันกับเชื้อไวรัสใหม่นี้ อาทิ SARS หรือ MERS เมื่ออ้างอิงจากข้อมูลที่มี เราคาดหมายว่ามาตรการและผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพในการต่อต้านไวรัสชนิดใหม่เช่นกัน ทั้งนี้ การยืนยันที่แน่ชัดทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการทดสอบกับเชื้อโควิด-19 ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ตัวอย่างเชื้อสายพันธุ์ใหม่ดังกล่าว

แหล่งที่มา: ดร. บรูซชาร์ลส์เวิร์ ธ ประธานเจ้าหน้าที่การแพทย์ - บรรเทาสุขอนามัยและสุขภาพ RB