ความเชื่อที่ว่า การดูแลโภชนาการที่ดีสามารถป้องกันไวรัสโคโรนาได้

คนทั่วไปไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาได้วิธีทางโภชนาการ แต่การมีสุขภาพไลฟ์สไตล์ที่ดี รวมถึงโภชนาการที่สมดุล จะมีผลในทางบวกต่อการรักษาระบบภูมิคุ้มกันเพื่อต่อต้านการโจมตีของไวรัส

จากข้อสังเกตทางการแพทย์ อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่มีโรคอยู่ก่อนแล้วมีค่อนข้างสูง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะการขาดการสนับสนุนทางระบบโภชนาการที่เพียงพอ สำหรับผู้ป่วยไวรัสโคโรนานั้นมักมีอาการเกี่ยวกับจมูกและไม่อยากอาหาร ซึ่งผู้ป่วยควรต้องถูกทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของการได้รับสารอาหารที่เพียงพอ สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในขั้นวิกฤติ การให้อาหารผ่านระบบทางเดินอาหารเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Guide to Clinical Nutrition Diet for Novel Coronavirus Pneumonia Patients ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมาธิการด้านสุขภาพแห่งชาติของจีน China.

แหล่งที่มา: Dr Zhong, Kai, Director of China Food Information Center (CFIC)