Mitos: Virus ini bukan perkara baru - Saya pernah melihat nama Coronavirus pada produk yang dijual tahun lalu.

Fakta: Istilah novel coronavirus bermaksud jenis coronavirus baru yang belum pernah dikesan sebelumnya. Coronavirus adalah keluarga virus dan alasan orang melihat 'Human Coronavirus' pada label adalah kerana ini merujuk kepada jenis virus sebelumnya.

Terdapat beberapa nama yang digunakan untuk coronavirus novel ini. Organisasi Kesihatan Sedunia telah memanggil penyakit ini COVID-19 tetapi virus itu sendiri disebut SARS-CoV-2 sehingga boleh membingungkan tetapi kebanyakan orang menyebutnya sebagai novel coronavirus.

Sumber: Dr Lisa Ackerley, Pakar Kesihatan Persekitaran Berkanun dan Pakar Kebersihan