ความเชื่อที่ว่า ไวรัสนี้ไม่ใช่ไวรัสชนิดใหม่ ฉันเคยเห็นชื่อไวรัสโคโรนาบนฉลากผลิตภัณฑ์ที่วางขายเมื่อปีที่แล้ว

ข้อเท็จจริง:คำว่า ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หมายถึงไวรัสโคโรนาที่เป็นสายพันธุ์ใหม่ซึ่งไม่เคยตรวจพบมาก่อน ไวรัสโคโรนาเป็นชื่อตระกูลของไวรัส และเหตุที่คนเคยเห็นคำว่า “ไวรัสโคโรนา” บนฉลากมาก่อน เนื่องจากเป็นการเรียกไวรัสสายพันธุ์อื่นในอดีต

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้ยังมีอีกหลายชื่อ โดยองค์การอนามัยโลกเรียกโรคดังกล่าวว่า โควิด-19 (COVID-19) และเรียกไวรัสว่า SARS-CoV-2 ซึ่งอาจให้เกิดความสับสน แต่คนส่วนใหญ่มักเรียกว่า ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

แหล่งที่มา: ดร. ลิซ่าแอคเคอร์ลี่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัย