Μύθος: Διαδίδεται μόνο από λίγους «υπερ-μεταδότες».

Γεγονός: Ο όρος «υπερ-μεταδότης» (super-spreader) είναι ασαφής και δε βοηθάει. Δεν έχει σαφή επιστημονικό ορισμό. Όταν χρησιμοποιεί τον όρο, ο κόσμος συνήθως αναφέρεται σε ένα άτομο που μεταδίδει τον ιό σε περισσότερα άτομα από το συνηθισμένο. Αλλά θα πρέπει να καθοδηγούμαστε από τις στατιστικές. Κατά μέσο όρο, ο φορέας της λοίμωξης μεταδίδει τον ιό δύο έως τρεις φορές. Αυτός είναι ο μέσος όρος. Ορισμένοι τον μεταδίδουν περισσότερο, ορισμένοι λιγότερο. Όσοι μεταδίδουν τον ιό σε περισσότερα άτομα συνήθως το κάνουν επειδή έρχονται σε επαφή με μεγάλο αριθμό ατόμων λόγω της εργασίας ή των συνθηκών διαβίωσής τους και αυτό συμβαίνει συχνά πριν εμφανίσουν οποιαδήποτε συμπτώματα.

Πηγή: Δρ. Narendra Saini, Πρόεδρος, Επιστημονική Επιτροπή, Ιατρικό Συμβούλιου του Δελχί