ความเชื่อที่ว่า ไวรัสเกิดจากแพร่กระจายจาก super-spreader (คนที่มีความสามารถในการแพร่โรคไปยังบุคคลอื่นๆ เป็นจำนวนมาก) เพียงไม่กี่คน

ข้อเท็จจริง: คำว่า super-spreader เป็นคำที่มีความหมายคลุมเครือและไม่เป็นประโยชน์ คำดังกล่าวไม่ได้มีการนิยามทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจน เมื่อใช้คำดังกล่าว โดยปกติเราหมายถึงคนที่แพร่เชื้อให้คนอื่นได้มากกว่าปกติ ทั้งนี้ เราควรดูตามจำนวนสถิติเป็นหลัก โดยเฉลี่ยแล้ว ผู้เป็นพาหะของเชื้อสามารถแพร่เชื้อไวรัสให้แก่คนจำนวนสองถึงสามคน อันนี้คือจำนวนโดยเฉลี่ย ซึ่งบางคนอาจแพร่เชื้อให้คนจำนวนน้อยกว่านี้ หรือบางคนอาจแพร่เชื้อให้คนจำนวนมากกว่านี้ คนที่แพร่เชื้อให้คนจำนวนมากส่วนใหญ่เป็นเพราะเขามีการติดต่อกับคนจำนวนมากอาจเนื่องจากการทำงานหรือสภาพที่อยู่อาศัย และมักเกิดขึ้นในช่วงยังไม่แสดงอาการของโรค

แหล่งที่มา: ดร. Narendra Saini ประธานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์สภาการแพทย์นิวเดลี