ในสหราชอาณาจักรมีการตรวจพบเด็กแรกเกิดที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา จึงทำให้หญิงตั้งครรภ์เริ่มมีความกังวลที่จะติดเชื้อไวรัสและส่งต่อเชื้อให้กับลูกของตนเอง

งานวิจัยเบื้องต้นในกลุ่มผู้หญิงจำนวน 9 คนติดเชื้อโควิด-19 ในระยะสุดท้ายของการตั้งครรภ์ ไม่พบเชื้อไวรัสในน้ำคร่ำซึ่งห่อหุ้มทารกในครรภ์หรือในเลือดจากสายสะดือ เมื่อคลอดแล้ว เด็กแรกเกิดก็ตรวจไม่พบเชื้อไวรัส นอกจากนี้ นักวิจัยก็ยังไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนาจากน้ำนมของแม่ด้วย ผลการวิจัยเหล่านี้จึงทำให้อุ่นใจได้ว่าเชื้อไวรัสไม่สามารถส่งต่อผ่านวิธีเหล่านี้ได้ แม้ว่ายังต้องมีการศึกษาในวงกว้างเพื่อยืนยันผลการวิจัยนี้ต่อไป

หลายองค์กรในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาให้คำแนะนำว่า โอกาสที่เด็กทารกจะติดเชื้อโควิด-19 จากแม่ ส่วนใหญ่จะเกิดจากสัมผัสใกล้ชิดซึ่งอาจทำให้มีการแพร่เชื้อผ่านละอองฝอย

องค์กรเหล่านี้ยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนที่จะช่วยลดความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการล้างมือก่อนสัมผัสตัวทารก ที่ปั๊มนม และขวดนม รวมทั้งหากเป็นไปได้ อาจพิจารณาสวมใส่หน้ากากเมื่อให้นมบุตรด้วย

 

เรื่องนี้มีที่มาอย่างไร?

บทความข่าวหลายบทความกล่าวถึงความเสี่ยงของไวรัสโคโรนาในระหว่างตั้งครรภ์ โดยตั้งคำถามว่า หญิงตั้งครรภ์มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อหรือมีอาการที่รุนแรงกว่าบุคคลทั่วไปหรือไม่ รวมทั้งตั้งคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยในการให้นมบุตรของแม่ที่ติดเชื้อ

 

อะไรคือข้อเท็จจริงของการกล่าวอ้างดังกล่าว?

การติดเชื้อไวรัสบางชนิด เช่น HIV สามารถถ่ายทอดจากแม่ที่ตั้งครรภ์ไปสู่ทารกในครรภ์ รวมทั้งทางน้ำนมได้ จึงเป็นที่เข้าใจได้หากหญิงตั้งครรภ์จะมีความกังวลว่ากรณีดังกล่าวจะเกิดขึ้นกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีการศึกษาหญิงตั้งครรภ์ 9 รายในเมืองอู่ฮั่น ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 และอยู่ในระยะที่สามของการตั้งครรภ์ นักวิจัยได้ทดสอบของเหลวในน้ำคร่ำ น้ำนม และเลือดจากสายสะดือของแม่ รวมทั้งทดสอบตัวอย่างจากลำคอของทารกเมื่อคลอด การตรวจหาเชื้อไวรัสจากตัวอย่างทั้งหมดได้ผลเป็นลบ

งานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่ทำการทดสอบรกจากแม่ที่ติดเชื้อ 3 ราย ก็ไม่พบร่องรอยของเชื้อไวรัส งานวิจัยชิ้นที่สามในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 9 รายก็พบว่า เด็กแรกเกิดทั้งหมด (ซึ่งส่วนใหญ่คลอดด้วยการผ่าคลอด) ก็มีพบการตรวจหาเชื้อไวรัสเป็นลบ

แม้จะมีรายงานว่า มีเด็กแรกเกิดรายหนึ่งติดเชื้อไวรัสโคโรนาภายในหนึ่งวันหลังจากคลอดโดยแม่ที่ติดเชื้อ แต่ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า การติดเชื้อดังกล่าวเกิดจากการถ่ายทอดเชื้อก่อนคลอดหรือภายหลังคลอด

นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า ไม่มีหลักฐานพิสูจน์ถึงการแพร่เชื้อในครรภ์ของไวรัสโคโรนาที่ทำให้เกิดโรค SARS หรือ MERS ในช่วงที่โรคดังกล่าวระบาด

ผลการวิจัยในเบื้องต้นนี้ได้ชี้ให้เห็นว่า ไวรัสชนิดนี้ไม่น่าจะถ่ายทอดจากหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไปยังทารกในครรภ์ หรือผ่านน้ำนมได้ อย่างไรก็ดี การให้นมบุตรจะต้องมีการสัมผัสใกล้ชิด จึงมีความเสี่ยงที่แม่จะแพร่เชื้อให้ทารกในเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ โดยที่จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่นำมาศึกษาในเรื่องดังกล่าวยังมีจำนวนน้อย จึงจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาเรื่องดังกล่าวในกลุ่มตัวอย่างที่มากขึ้นก่อนที่จะมั่นใจได้อย่างเต็มที่เกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงของเด็กแรกที่จะติดเชื้อไวรัสดังกล่าว

 

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือกล่าวว่าอย่างไร?

หลายองค์กรในสหราชอาณาจักรรวมถึงราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์และนรีแพทย์ (Royal College of Obstetricians & Gynaecologists) และศูนย์ควบคุมโรคติดต่อของสหรัฐอเมริกาให้คำแนะนำว่า โอกาสที่เด็กทารกจะติดเชื้อจากแม่ที่มีเชื้อโควิด-19 คือ การสัมผัสใกล้ชิดที่อาจทำให้เกิดการแพร่ละอองฝอยได้

ข้อแนะนำเกี่ยวกับวิธีการป้องกันเบื้องต้นของแม่ผู้ติดเชื้อที่ประสงค์จะให้นมบุตรมี ดังนี้:

 • ล้างมือก่อนแตะตัวทารก ที่ปั๊มนมหรือขวดนม
 • พยายามหลีกเลี่ยงการไอหรือจามใส่ตัวทารกระหว่างให้นม
 • อาจพิจารณาสวมใส่หน้ากากระหว่างการให้นม หากสามารถทำได้
 • ดำเนินตามขั้นตอนการทำความสะอาดที่ปั๊มนมทุกครั้งหลังใช้งาน
 • อาจพิจารณาให้ผู้อื่นช่วยป้อนน้ำนมที่เก็บไว้แล้วให้ทารกแทน

ข้อมูลอ้างอิง

 1. Redigolo T. Coronavirus ที่มีทารก: ฉันสามารถให้นมลูกขณะติดเชื้อ COVID-19 ได้หรือไม่ ด่วนออนไลน์ 13 มีนาคม 2020 https://www.express.co.uk/life-style/health/1255041/Coronavirus-babies-newborns-breastfeed-safe-infected-coronavirus-covid-19 (เข้าถึง 16 มีนาคม 2563)

บทความเพิ่มเติม

 1. เฉิน H และคณะ ลักษณะทางคลินิกและศักยภาพในการแพร่เชื้อในแนวตั้งของการติดเชื้อ COVID-19 ในหญิงตั้งครรภ์เก้าคน: การทบทวนย้อนหลังของเวชระเบียน มีดหมอ 2020; 395 (10226): 809-815 https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30360-3 (เข้าถึง 16 มีนาคม 2563)
 2. เฉินเอตอัล หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ coronavirus ใหม่: ลักษณะทางคลินิกและการวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยารกในสามราย Zhonghua Bing Li Xue Za Zhi 2020 Mar 1; 49 (0): E005 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32114744 (เข้าถึง 16 มีนาคม 2563)
 3. Rasmussen SA และคณะ โรค Coronavirus 2019 (COVID-19) และการตั้งครรภ์: สิ่งที่สูติแพทย์ต้องรู้ (ในสื่อบันทึกหลักฐานล่วงหน้า) วารสารอเมริกันสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2020, https://doi.org/10.1016/j.ajog.2020.02.017 (เข้าถึง 16 มีนาคม 2563)
 4. RCOG ราชวิทยาลัยผดุงครรภ์ราชวิทยาลัยกุมารเวชศาสตร์และสุขภาพเด็กสาธารณสุขอังกฤษและการคุ้มครองสุขภาพสกอตแลนด์ การติดเชื้อและการตั้งครรภ์ Coronavirus (COVID-19) การติดเชื้อไวรัส COVID-19 และการตั้งครรภ์ 13 มีนาคม 2563 https://www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/guidelines/coronavirus-pregnancy/covid-19-virus-infection-and-pregnancy/ เข้าถึง 16 มีนาคม 2563
 5. American College of Obstetricians และนรีแพทย์. คำแนะนำการปฏิบัติ: นวนิยาย Coronavirus 2019 (COVID-19) https://www.acog.org/Clinical-Guidance-and-Publications/Practice-Advisories/Practice-Advisory-Novel-Coronavirus2019 (เข้าถึง 17 มีนาคม 2563)
 6. Center for Disease Control. COVID-19 การตั้งครรภ์และให้นมบุตรข้อมูลเกี่ยวกับโรคโคโรนาไวรัส 2020 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/pregnancy-breastfeeding.html (เข้าถึง 17 มีนาคม 2563)