เกี่ยวกับ COVID-19 Facts

 

สื่อมวลชนระดับโลกต่างให้ความสนใจกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคมีความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด-19 รวมทั้งยังมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสที่คลาดเคลื่อน ความหวาดกลัวเกี่ยวกับความเสี่ยงจากโรคระบาดนี้ และข้อท้าทายด้านระบบสาธารณสุข ทำให้ประชาชนต่างต้องการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันไวรัสชนิดนี้

ผู้บริโภคจึงได้ค้นหาข้อมูลออนไลน์เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติตัว อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากบางแหล่งไม่มีข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์รองรับ จึงนำมาซึ่งข้อมูลที่ผิด ความเข้าใจที่ผิด และความเชื่อที่ผิดอันเกิดจากการนำเสนอข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ขาดความน่าเชื่อถือและไม่สามารถหาแหล่งอ้างอิงได้

แม้ว่าในวงการแพทย์ จะมีความเห็นตรงกันว่า ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคโควิด-19 แต่ผู้ที่อ้างตนเป็นผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากได้นำเสนอวิธีการรักษาโรคดังกล่าวผ่านช่องทางโซเชียลต่าง ๆ คำแนะนำให้บริโภคน้ำยาฟอกขาวหรือของเหลวที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียในปริมาณเล็กน้อยมีปรากฏอยู่ทั่วไป

ข้อมูลที่ผิด ความเข้าใจที่ผิด และความเชื่อที่ผิดเหล่านี้อาจก่อให้เกิดผลเสียในด้านสาธารณสุข และยังจำกัดโอกาสในการนำมาตรการแก้ปัญหาที่มีหลักฐานพิสูจน์และผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ชั้นนำให้คำแนะนำมาใช้

โครงการ COVID-19 Facts จึงมีความมุ่งหมายที่จะนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือเพื่อโต้แย้งความเชื่อที่ผิดซึ่งกำลังเป็นกระแสอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ