ที่มาและลิงค์

ดูผลลัพธ์ของการสำรวจความคิดเห็นใน coronavirus

โดย Ipsos Mori

ข้อมูลที่เชื่อถือได้มีความสำคัญ