SILA BACA TERMA DAN SYARAT INI DENGAN HATI SEBELUM MENGGUNAKAN LAMAN WEB

TERMA DAN SYARAT AKSES LAMAN WEB

 

Terma dan syarat ini ("Syarat") adalah syarat di mana laman web ini ("Laman Web") tersedia untuk Anda ("Anda" / "Anda"). Dengan mengakses Laman Web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan Syarat ini. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan Syarat ini, jangan gunakan Laman Web.

 

1. MAKLUMAT TENTANG KAMI

1.1 Kami adalah Reckitt Benckiser Group plc (“kami"/"kita"/"kami”), Sebuah syarikat yang berdaftar di England dengan nombor pendaftaran 06270876, dan alamat berdaftar kami adalah 103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, United Kingdom. Kami adalah syarikat Reckitt Bensicker.

 

2. SOALAN ATAU ADUAN

2.1 Sekiranya anda mempunyai pertanyaan, aduan atau komen di Laman web ini, maka anda boleh menghubungi kami di Komunikasi Korporat di +44 (0) 1753 217 800. Laman web korporat kami di rb.com mengandungi senarai syarikat tempatan kami dan maklumat hubungan mereka.

 

3. HAK CIPTA KAMI DAN HAK HARTA INTELEKTUAL LAIN

3.1 Penggunaan laman web dan kandungannya oleh anda tidak memberikan hak kepada anda sehubungan dengan hak harta intelek atau hak yang berkaitan, termasuk hak cipta, tanda dagang, hak paten, hak reka bentuk, nama dagang, hak pangkalan data, dan hak tetangga, juga sebagai hak untuk mengetahui ("Hak harta Intelek”), Berkaitan dengan Laman Web. Semua teks, antara muka pengguna, antara muka visual, grafik, ilustrasi, gambar, tanda dagang, logo, kod komputer dan bahan lain yang berkaitan (bersama, “Kandungan"), Termasuk tetapi tidak terbatas pada reka bentuk, susunan, struktur, pemilihan, koordinasi, ekspresi dan" penampilan dan nuansa "Kandungan, yang terdapat di Laman Web dimiliki atau dikendalikan oleh kami atau dilesenkan kepada kami oleh pemberi lesen pihak ketiga kami. Semua hak tersebut terpelihara.

3.2 Tiada apa-apa dalam Syarat yang bermaksud pemindahan Hak Kekayaan Intelektual dari kami kepada anda atau pihak ketiga.

3.3 Anda tidak boleh menyalin, memperbanyak, menerbitkan semula, memuat turun, menyiarkan, menyiarkan, merakam, menghantar, mengeksploitasi secara komersil, mengedit, berkomunikasi kepada umum atau menyebarkan dengan cara apa pun Kandungan, perkhidmatan, laman web atau bahan di Laman Web atau kod komputer elemen yang merangkumi Laman Web selain untuk kegunaan peribadi anda sendiri. Anda juga tidak boleh menggunakan peranti, program, algoritma atau metodologi automatik atau manual, atau proses serupa di mana-mana bahagian Laman Web atau Kandungan. Tertakluk kepada perkara di atas, anda boleh memuat turun petikan kandungan ini ke dalam cakera keras anda untuk tujuan melihatnya dengan syarat tidak ada lebih dari satu salinan maklumat yang dibuat.

3.4 Sebarang penggunaan selain daripada yang dibenarkan di bawah klausa 3 ini hanya boleh dilakukan dengan kebenaran bertulis sebelumnya.

3.5 Kami tidak bermaksud menggunakan nama, logo, atau tanda di mana-mana wilayah di mana kami tidak berhak, dan tidak akan membekalkan atau menawarkan untuk membekalkan produk dan / atau perkhidmatan yang mempunyai nama, logo atau tanda seperti itu ke dalam wilayah tersebut.

 

4. LAMAN WEB DAN JENAMA BENCKISER RECKITT LAIN

4.1 Segala produk atau perkhidmatan yang kami sediakan untuk anda di atau melalui laman web atau laman web Reckitt Benckiser lain dari jenama kami (disebut di bawah sebagai “Laman Web Jenama”) Tertakluk kepada syarat dan ketentuan tambahan yang akan diberitahu kepada anda apabila anda mengakses Laman Web Jenama yang berkaitan.

4.2 Laman Web ini dan Laman Web Jenama yang direka untuk memberikan maklumat mengenai produk penjagaan kesihatan kami atau ubat-ubatan berlesen tidak bertujuan untuk memberikan nasihat atau arahan perubatan untuk digunakan tetapi hanya sebagai maklumat umum yang tidak boleh dipercayai oleh mana-mana individu atau untuk sesuatu yang spesifik tujuan. Sentiasa berjumpa doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan nasihat mengenai rawatan keadaan dan keperluan individu.

 

5. PEMBELIAN

5.1 Tidak ada apa-apa dalam Laman Web atau Laman Web Jenama apa pun yang menawarkan tawaran untuk membeli atau menjual produk dan / atau perkhidmatan di mana-mana bidang kuasa kerana Laman web ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Semua perincian, keterangan dan harga, dan maklumat lain yang berkaitan dengan, produk dan / atau perkhidmatan yang muncul di Laman Web atau Laman Web Jenama apa pun hanya bersifat umum. Kami tidak menjamin bahawa produk dan / atau perkhidmatan yang muncul di Laman Web atau Laman Web Jenama mana pun atau akan tersedia di lokasi dan masa anda ingin membeli produk dan / atau perkhidmatan tertentu.

5.2 Kewajiban kami, jika ada, berkenaan dengan produk dan perkhidmatan hanya diatur oleh perjanjian sesuai dengan yang disediakan, dan tidak ada apa-apa di Laman Web ini yang harus ditafsirkan untuk mengubah perjanjian tersebut.

 

6. HUBUNGAN DARI LAMAN KAMI

6.1 Kami boleh menyediakan pautan ke laman web lain dari semasa ke semasa (melalui iklan atau sebaliknya). Pautan ini disediakan untuk kemudahan rujukan dan kemudahan anda sahaja. Kami tidak mengendalikan laman web pihak ketiga seperti itu dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungannya. Penyertaan pautan kami tidak menunjukkan sokongan terhadap bahan yang terdapat dalam laman web tersebut atau hubungan dengan pengendali mereka. Anda mengakui bahawa kami tidak akan mengambil bahagian dalam sebarang transaksi atau kontrak dengan pihak ketiga yang mungkin anda buat dan kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda mengenai kerugian atau kerosakan yang mungkin anda alami dengan menggunakan laman web tersebut. Anda bersetuju bahawa anda tidak akan melibatkan kami dalam sebarang pertikaian antara anda dan pihak ketiga.

 

7. PENGGUNAAN LAMAN WEB ANDA

7.1 Anda bersetuju bahawa dalam menggunakan Laman Web anda tidak akan:

7.1.1 menggunakan Laman Web dengan cara apa pun yang boleh menyebabkan dorongan, pemerolehan atau pelaksanaan aktiviti yang bersifat jenayah, penipuan, tidak sah atau dilarang oleh Syarat ini;

7.1.2 menggunakan Laman Web untuk tujuan lain selain daripada penggunaan peribadi anda;

7.1.3 mengiklankan atau mempromosikan pihak ketiga atau produk atau perkhidmatan anda sendiri termasuk melalui penyebaran e-mel 'spam';

7.1.4 memindahkan fail yang mengandungi virus, trojan atau melakukan aktiviti lain yang memudaratkan laman web;

7.1.5 pautan ke Laman Web dari laman web pihak ketiga tanpa kebenaran bertulis daripada kami;

7.1.6 akses atau percubaan untuk mendapatkan akses tanpa izin ke mana-mana akaun pengguna yang dikaitkan atau dikaitkan dengan Laman Web atau untuk menembusi atau cuba menembusi langkah-langkah keselamatan Laman Web; atau

7.1.7 mengganggu akses, penggunaan atau kesenangan orang lain ke dalam Laman Web.

7.2 Setiap akses dan penggunaan Laman Web dibuat atas risiko dan tanggungjawab anda sendiri. Anda harus menggunakan perisian perlindungan virus anda sendiri.

7.3 Anda juga bertanggungjawab untuk memastikan bahawa semua orang yang mengakses Laman web melalui sambungan internet anda mengetahui Syarat-Syarat ini dan syarat-syarat dan syarat-syarat lain yang disenaraikan dalam Syarat-syarat ini, dan bahawa mereka mematuhinya.

7.4 Kami berhak untuk menangguhkan, menyekat atau menghentikan akses anda ke Laman Web ini (atau mana-mana bahagiannya) pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan mengikut budi bicara kami jika kami percaya bahawa anda telah melanggar mana-mana batasan dalam Syarat ini.

 

8. KANDUNGAN YANG DIGUNAKAN PENGGUNA

8.1 Kandungan yang dimuat naik oleh anda:

8.1.1 Dengan mengirimkan maklumat, teks, foto, grafik atau kandungan lain kepada kami melalui Laman Web, anda memberi kami hak untuk menggunakan bahan-bahan tersebut mengikut budi bicara kami sendiri termasuk, tanpa batasan, untuk menyunting, menyalin, memperbanyak, mendedahkan, mengepos dan hapus bahan tersebut dari Laman Web.

8.1.2 Anda menjamin berkenaan dengan sumbangan tersebut:

a) bahawa ia mematuhi undang-undang yang berlaku dan Syarat ini;

b) itu benar, tepat dan terkini dalam semua aspek dan setiap saat (perhatikan bahawa anda boleh meminta kami mengemas kini atau memperbetulkan maklumat peribadi anda pada bila-bila masa dengan menghubungi kami melalui [di atas / bawah] maklumat hubungan);

c) bahawa semua lesen dan / atau kelulusan yang diperlukan telah diperolehi dan anda berhak memberikan sumbangan tersebut; dan

d) yang melainkan dinyatakan sebaliknya, tidak dirahsiakan.

dan anda akan bertanggungjawab kepada kami dan memberi pampasan kepada kami atas sebarang pelanggaran jaminan tersebut. Ini bermaksud anda akan bertanggungjawab atas segala kehilangan atau kerosakan yang kami alami akibat pelanggaran jaminan anda.

8.1.3 Kami berhak untuk menghapus sebarang catatan yang anda buat di Laman Web kami.

8.1.4 Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengamankan dan menyandarkan kandungan anda.

8.2 Kandungan yang dimuat naik oleh pengguna lain:

8.2.1 Laman web ini mungkin merangkumi maklumat dan bahan yang dimuat naik oleh pengguna Laman Web lain, termasuk ke papan buletin dan ruang sembang (jika ada). Maklumat dan bahan ini belum disahkan atau diluluskan oleh kami. Pandangan yang dinyatakan oleh pengguna lain di Laman Web kami tidak mewakili pandangan atau nilai kami.

 

9. KEWAJIBAN HUKUM ANDA

9.1 Anda mengesahkan bahawa:

9.1.1 anda melebihi umur majoriti dalam bidang kuasa anda atau anda mempunyai persetujuan ibu bapa atau penjaga sah anda; dan

9.1.2 anda akan mematuhi sekatan penggunaan laman web anda sebagaimana yang dinyatakan dalam Syarat ini.

9.2 Anda bersetuju untuk memberi ganti rugi kepada kami dari sebarang tuntutan atau kerosakan (termasuk apa-apa yuran undang-undang yang berkaitan dengan tuntutan atau kerosakan tersebut) yang dibuat oleh pihak ketiga berkenaan dengan apa-apa perkara yang berkaitan dengan atau timbul dari penggunaan Laman Web oleh anda termasuk pelanggaran atau disyaki pelanggaran Terma ini atau pelanggaran undang-undang atau hak pihak ketiga oleh anda.

 

10. PERCUBAAN MENGENAI MAKLUMAT YANG DIPOS

10.1 Kandungan di Laman Web kami disediakan untuk maklumat umum sahaja. Ini tidak bertujuan untuk merujuk kepada nasihat yang harus anda andalkan. Anda mesti mendapatkan nasihat profesional atau pakar sebelum mengambil, atau menahan diri, sebarang tindakan berdasarkan kandungan di Laman Web kami.

10.2 Walaupun kami bertujuan untuk memastikan bahawa Laman Web dan kandungannya, adalah benar pada saat konten tersebut diunggah ke Situs Web, itu dapat berubah dan, sejauh yang diizinkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku, kami tidak membuat pernyataan, jaminan atau jaminan (sama ada tersurat atau tersirat), bahawa maklumat di Laman Web atau kandungannya tepat, lengkap atau terkini.

10.3 Semua kandungan dan perkhidmatan di Laman Web disediakan berdasarkan 'apa adanya' dan 'sebagaimana tersedia' dan, sejauh yang diizinkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku, dibuat tanpa pernyataan, jaminan atau jaminan apa pun.

10.4 Kami tidak berkewajiban untuk mengemas kini maklumat yang terdapat di dalam Laman Web.

 

11. KAMI MUNGKIN MENGHANTAR ATAU MENGHAPUS LAMAN WEB KAMI 

11.1 Walaupun kami bertujuan untuk memastikan bahawa Laman Web, kandungannya, segala ciri yang ditawarkan melalui Laman Web dan segala maklumat yang terkandung di dalamnya, bebas ralat, tidak terganggu dan bebas daripada bug dan virus, kerana sifat internet, kami tidak dapat menjamin ini.

11.2 Kami tidak menjamin atau menjamin bahawa Laman Web, atau kandungan di dalamnya, akan sentiasa tersedia atau tidak terganggu dan dalam keadaan beroperasi sepenuhnya. Kami boleh menggantung atau menarik balik atau menyekat ketersediaan semua atau mana-mana bahagian Laman Web kami atas sebab perniagaan dan operasi.

11.3 Akses ke Laman Web boleh ditangguhkan buat sementara waktu dan tanpa pemberitahuan sekiranya berlaku kerosakan sistem, penyelenggaraan atau pembaikan atau dengan alasan yang di luar kawalan kami.

 

12. TANGGUNGJAWAB KAMI JIKA ANDA ADALAH PENGGUNA

12.1 Harap maklum bahawa kami hanya menyediakan Laman Web kami untuk kegunaan domestik dan swasta. Anda bersetuju untuk tidak menggunakan Laman Web kami untuk tujuan komersial atau perniagaan, dan kami tidak bertanggungjawab terhadap anda atas kerugian, kerugian perniagaan, gangguan perniagaan, atau kehilangan peluang perniagaan.

12.2 Sekiranya kandungan digital yang cacat yang kami sediakan merosakkan peranti atau kandungan digital milik anda dan ini disebabkan oleh kegagalan kami menggunakan penjagaan dan kemahiran yang munasabah, kami akan membaiki kerosakan atau membayar pampasan kepada anda. Namun, kami tidak akan bertanggung jawab atas kerosakan yang dapat anda hindari dengan mengikuti nasihat kami untuk menerapkan kemas kini yang ditawarkan kepada anda secara percuma atau atas kerosakan yang disebabkan oleh anda yang tidak mengikut arahan pemasangan dengan betul atau menggunakan sistem minimum keperluan yang dinasihatkan oleh kami.

12.3 Kami tidak akan bertanggungjawab terhadap anda atas pelanggaran Terma ini yang disebabkan oleh sebarang kejadian atau keadaan di luar kawalan munasabah kami termasuk, tetapi tidak terhad kepada, mogok, pemecatan atau pertikaian industri lain; kerosakan sistem atau akses rangkaian; atau banjir, kebakaran, letupan atau kemalangan.

12.4 Walau apa pun yang bertentangan, kami tidak mengecualikan atau membatasi dengan cara apa pun tanggungjawab kami kepada anda di mana tidak sah untuk melakukannya (contohnya tanggungjawab untuk kematian atau kecederaan peribadi yang disebabkan oleh kecuaian kami atau kerana penipuan atau salah nyata penipuan). Tiada apa-apa dalam Syarat ini yang menyekat hak undang-undang anda.

 

13. TANGGUNGJAWAB KAMI JIKA ANDA ADALAH PERNIAGAAN

13.1 Tertakluk kepada 12.4 dan sejauh mana yang diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, kami mengecualikan semua tanggungjawab (termasuk tanggungjawab pegawai, pengarah, pengurus, anggota, pemegang saham, pekerja, ejen atau penasihat kami), sama ada timbul dalam kontrak, penyiksaan, pelanggaran tugas undang-undang atau jika tidak, timbul dari atau berkaitan dengan akses ke atau penggunaan Laman Web, walaupun dapat diramalkan, termasuk tetapi tidak terhad kepada:

13.1.1 kerugian yang timbul daripada ketidaktepatan dalam sebarang maklumat atau bahan dalam atau berkaitan dengan Laman Web;

13.1.2 kerugian yang tidak disebabkan oleh pelanggaran pihak kami;

13.1.3 kerugian yang timbul daripada penggunaan, atau bergantung kepada, Laman Web;

13.1.4 kerugian yang timbul daripada ketiadaan Laman Web atas alasan apa pun;

13.1.5 kerugian yang timbul dari sebarang pernyataan atau pernyataan yang dibuat di Laman Web;

13.1.6 kerugian yang disebabkan oleh kesalahan teknikal dengan Laman Web atau bahan berbahaya dari segi teknologi;

13.1.7 sebarang kerugian perniagaan (termasuk kehilangan keuntungan, perniagaan, hasil, kontrak, jangkaan simpanan, data, muhibah, reputasi, perbelanjaan terbuang, gangguan perniagaan atau kehilangan peluang perniagaan); dan

13.1.8 sebarang kerugian atau kerugian tidak langsung atau akibat yang tidak dapat diramalkan oleh anda dan kami ketika anda mula mengakses dan menggunakan Laman Web.

13.2 Sejauh mungkin di bawah undang-undang yang berlaku, kami mengecualikan semua syarat tersirat, jaminan, pernyataan atau syarat-syarat lain yang mungkin berlaku untuk Laman web kami atau kandungan apa pun di atasnya.

13.3 Anda akan memberi ganti rugi dan memberi pampasan kepada kami dan pegawai, pengarah, pengurus, anggota, pekerja, ejen dan penasihat kami atas segala kerugian, kos, liabiliti dan perbelanjaan (termasuk bayaran peguam yang munasabah) yang berkaitan dengan atau timbul daripada:

13.3.1 penggunaan laman web atau laman web jenama (dan penggunaan produk dan perkhidmatan yang berkaitan);

13.3.2 anda melanggar Terma ini;

13.3.3 anda melanggar undang-undang atau hak pihak ketiga; dan / atau

13.3.4 penggunaan maklumat anda oleh kami.

13.4 Walau apa pun yang berlawanan, kami tidak mengecualikan atau membatasi dengan cara apa pun tanggungjawab kami kepada anda di mana tidak sah untuk melakukannya (contohnya tanggungjawab untuk kematian atau kecederaan peribadi yang disebabkan oleh kecuaian kami atau kerana penipuan atau salah nyata penipuan).

 

14. BAGAIMANA KAMI MUNGKIN MENGGUNAKAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA

14.1 Kami berkomitmen untuk melindungi privasi anda dan hanya menggunakan data peribadi yang kami kumpulkan dari anda, atau yang anda berikan kepada kami, sesuai dengan undang-undang dan peraturan perlindungan data yang berlaku.

14.2 Sila baca Notis Privasi kami yang terdapat di [masukkan pautan] dan Dasar Kuki kami tersedia di [masukkan pautan] untuk maklumat lebih lanjut mengenai bagaimana kami menggunakan data peribadi dan perkara-perkara yang berkaitan.

 

15. PERUBAHAN TERMA DAN SYARAT INI

15.1 Kami sentiasa mencari kaedah untuk memperbaiki Laman Web ini. Oleh itu, kami berhak untuk mengubah Syarat ini pada bila-bila masa. Semua perubahan tersebut akan berlaku setelah ia diposkan di Laman Web. Pastikan bahawa anda meninjau dan meninjau Syarat-syarat ini secara berkala kerana anda akan dianggap telah menerima, dan akan terikat dengan, perubahan tersebut jika anda terus menggunakan Situs Web setelah memposting setiap perubahan pada Syarat-syarat ini.

 

16. SYARAT-SYARAT LAIN YANG MUNGKIN BERLAKU KEPADA ANDA

16.1 Syarat ini merujuk kepada syarat tambahan berikut, yang juga berlaku untuk penggunaan laman web kami oleh anda:

16.1.1 Kami Notis privasi yang menerangkan bagaimana maklumat peribadi anda digunakan oleh kami dan apa hak anda.

16.1.2 Kami Dasar Kuki, yang menetapkan maklumat mengenai kuki di Laman web kami.

16.1.3 Terma dan syarat tambahan akan berlaku untuk pembelian barang atau perkhidmatan dan bahagian atau ciri tertentu dari Laman Web atau Laman Web Jenama, termasuk peraduan, promosi atau ciri lain yang serupa, yang mana semua syarat dijadikan sebahagian daripada Syarat ini dengan merujuk . Kami akan mengarahkan anda kepada terma dan syarat tambahan pada masa anda berinteraksi dengan kami dan / atau jenama kami berkaitan dengan perkhidmatan yang berkaitan. Sila baca terma dan syarat yang berkenaan dengan teliti. Sekiranya terdapat percanggahan antara Syarat-Syarat ini dan syarat-syarat yang berlaku untuk perkhidmatan yang ditawarkan melalui Laman Web atau Laman Web Jenama lain, syarat-syarat yang berlaku untuk perkhidmatan tersebut akan diutamakan sejauh konflik tersebut.

Setiap polisi, terma dan syarat ini dapat diubah dari semasa ke semasa dan berkuatkuasa serta merta setelah memposting perubahan tersebut di Laman Web atau sesuai dengan syaratnya (sebagaimana yang berlaku).

 

17. UMUM

17.1 Sekiranya anda perniagaan, Syarat ini mengandungi keseluruhan perjanjian antara anda dan kami berkenaan dengan penggunaan Laman Web. Tiada pernyataan, pernyataan atau dorongan (sama ada secara lisan atau bertulis) yang tidak terkandung dalam Syarat ini (seperti yang dikemas kini dari semasa ke semasa) tidak akan mengikat anda atau kami.

17.2 Sekiranya mana-mana ketentuan Syarat ini didapati oleh pengadilan atau pengawal selia tidak sah, tidak sah, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, peruntukan lain akan terus berlaku dan peruntukan tersebut akan diganti dengan peruntukan lain yang, yang berlaku dalam semua aspek, harus kesan sedekat mungkin dengan peruntukan yang diganti.

17.3 Syarat-syarat ini tidak bertujuan untuk memberikan hak kepada sesiapa kecuali anda dan kami (termasuk mana-mana sekutu kami). Tiada Syarat ini akan dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga termasuk (jika anda berdomisili di UK) sebarang penguatkuasaan melalui Akta Kontrak (Hak Pihak Ketiga) 1999.

17.4 Sekiranya kami tidak mendesak segera bahawa anda melakukan apa-apa yang anda wajib lakukan di bawah Syarat ini, atau jika kami melambatkan mengambil tindakan terhadap anda sehubungan dengan anda yang melanggar Syarat ini, itu tidak akan bermaksud bahawa anda tidak perlu melakukan perkara-perkara tersebut dan tidak akan menghalang kami daripada mengambil langkah menentang anda di kemudian hari.

 

18. MEMBERIKAN UNDANG-UNDANG DAN HAKIM

18.1 Sekiranya terdapat perselisihan antara anda dan kami yang timbul dari atau berkaitan dengan Syarat ini, undang-undang England akan berlaku.

18.2 Mahkamah Inggeris mempunyai bidang kuasa eksklusif untuk menyelesaikan sebarang pertikaian (termasuk pertikaian atau tuntutan bukan kontrak) yang mungkin timbul dari atau berkaitan dengan Syarat ini.